Error 522 Ray ID: 4d960fd69a579d0c • 2019-05-19 12:27:24 UTC

Connection timed out

You

Browser

Working
Amsterdam

Cloudflare

Working
www.kafascript.com

Host

Error

What happened?

The initial connection between Cloudflare's network and the origin web server timed out. As a result, the web page can not be displayed.

What can I do?

If you're a visitor of this website:

Please try again in a few minutes.

If you're the owner of this website:

Contact your hosting provider letting them know your web server is not completing requests. An Error 522 means that the request was able to connect to your web server, but that the request didn't finish. The most likely cause is that something on your server is hogging resources. Additional troubleshooting information here.

1 Hava Kirliliğinin Zekayı Bile Etkilediği Ortaya Çıktı! - Portal Genç
Kapat


Hava Kirliliğinin Zekayı Bile Etkilediği Ortaya Çıktı!

Anasayfa Yaşam Hava Kirliliğinin Zekayı Bile Etkilediği Ortaya Çıktı!
Hava Kirliliğinin Zekayı Bile Etkilediği Ortaya Çıktı!

Çin‘de oluşturulan yeni bir araştırma, hava pisliğinin zeka civarını ciddi oranda düşürdüğüne işaret ediyor.

Çin’de, değişik yaş gruplarından 20.000 şahıs ile oluşturulan ve 4 yıla sunulan bir incelemeye göre; havadaki zehirli partiküller sadece insan sağlığını etkilemekle kalmıyor, zeka geriliğine de niçin oluyor.

Araştırma kapsamında, 2010-2014 yılları arasında 10 yaş ve üstü şahıslar sınava sokuldu. Bu şahıslara 24 matematik ve 34 dil sorusu soruldu. Çıkan netice, söz hususu dönemdeki hava pisliği oranlarıyla karşılaştırıldı.

Hava Kirliliğinin Zekayı Bile Etkilediği Ortaya Çıktı!

Sonuçlar, hava pisliğine oran olarak daha uzun müddet maruz kalanların zekalarının daha çok zarar gördüğünü meydana koyuyor.

Sonuçları, ‘Proceedings of The National Academy of Science’ isimli bilim dergisinde yayımlanan bu incelemeye göre; uzun vakit pis havaya maruz kalmak, insanların kavrama becerisini zayıflatıyor. Bu hal özellikle eğitimsiz şahıslarda yaşla beraber ilerliyor.

Hava Kirliliğinin Zekayı Bile Etkilediği Ortaya Çıktı!

Ayrıca, hava pisliği erkekleri kadınlardan daha çok etkiliyor. Alzheimer ve demansın değişik çeşitleri gibi dejeneratif hastalıklara yakalanma tehlikesini artırıyor ve hava pisliği sebebiyle toplamda bir senelik eğitim boşa gidiyor.

Dünya Sıhhat Örgütü (WHO) bilgilerine göre ise, dünya nüfusunun %91’i hava pisliğinin yoğun bulunduğu bölgelerde yaşıyor.

0 0 0 0 0 0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir